International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD RAF
>> STRAD CUBUS
CAD
>> 4MCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     
 Η/Μ Εγκαταστάσεις
 
FINE

To FINE είναι το μοναδικό πακέτο στην Αγορά που "σκέφτεται", "προτείνει" και πραγματοποιεί σχέδια και υπολογισμούς εντελώς αυτόματα, "λύνοντας" στην κυριολεξία τα χέρια των 12.000 Μ-Η Μελετητών που το χρησιμοποιούν. Το σχεδιαστικό του περιβάλλον, βασίζεται σε νέα πρότυπα έξυπνης μοντελοποίησης (BIM) και εμπεριέχει την μηχανή του 4MCAD για πλήρη αυτονομία των χρηστών του. Ταυτόχρονα, διατηρεί πανομοιότυπη λειτουργικότητα με το AutoCAD (*), αλλά και ανοιχτή επικοινωνία με σχέδια Dwg.
Τo πλούσιο μεθοδολογικό του υπόβαθρο δίνει την δυνατότητα επιλογής μεθόδων, κανονισμών και μοντέλων εξομοίωσης. Το FINE παράγει πλήρες τεύχος μελέτης με τους αναλυτικούς υπολογισμούς, τεχνικές εκθέσεις, προμετρήσεις κλπ, και τέλεια ενημερωμένα σχέδια, κατακόρυφα, κατόψεις και λεπτομέρειες. Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των Η/Μ Εγκαταστάσεων (Θερμομόνωση, Θέρμανση, Κλιματισμός, Υδραυλικά, Πυροπροστασία, Αέριο, Ηλεκτρολογικά, Ανελκυστήρες, Φωτοτεχνία, Υποσταθμοί, Ηλιακά, Βιολογικός, Ψυγεία, Πισίνες, Ηχομόνωση, Περιβαλλοντικά, Αδειες Λειτουργίας κ.α).
 Eνεργειακά
 
4Μ-ΚΕΝΑΚ

To Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ με την απόφαση 1935-6/12/10, καλύπτει το σύνολο των αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων, καθώς επίσης και την εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης, ακολουθώντας κατά γράμμα τις ΤΟΤΕΕ, στο πλαίσιο του ΦΕΚ 407Β 9/4/2010 και του Νόμου 3661/2008. Είναι το μοναδικό που πραγματοποιεί εντελώς αυτοματοποιημένα τους υπολογισμούς, παράγοντας ταυτόχρονα και όλα τα απαιτούμενα σχέδια στην τελική τους μορφή.
Πέρα από την αυτόματα αμφίδρομη επικοινωνία τόσο με το πρόγραμμα Ενεργειακών Μελετών και Επιθεωρήσεων του ΤΕΕ, όσο και με τη φόρμα Ενεργειακών επιθεωρήσεων του ΥΠΕΚΑ, τους έξυπνους ελέγχους, τις πλούσιες βιβλιοθήκες ενεργειακών υλικών και μετεωρολογικών στοιχείων και την παραγωγή των απαιτούμενων εκτυπώσεων μαζί με όλα τα σχέδια, δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή, εφόσον το επιθυμεί, σύγκρισης και αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων βέλτιστου σχεδιασμού και προτάσεων για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τόσο σε νέα όσο και σε παλιά κτίρια. Ενώ χάρη στο πανίσχυρο Σχεδιαστικό του περιβάλλον G-CAD, που "αναγνωρίζει" τα σχέδια μιάς οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής μελέτης (σε μορφή IFC, DWG ή DXF) για να παράγει αυτόματα το τεύχος των υπολογισμών μαζί με όλα τα τελικά σχέδια, το λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τον υφιστάμενο ανταγωνισμό.  
     
 Αρχιτεκτονικά
 
  IDEA

Το IDEA είναι ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Φωτορεαλισμού και Κίνησης, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Γραφείου. Εμπεριέχοντας τον σχεδιαστικό πυρήνα 4MCAD, εξασφαλίζει απόλυτη αυτονομία στον χρήστη του και μάλιστα με την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα, αλλά και μορφή αρχείων με το AutoCAD (Dwg). Η νέα τεχνολογία μοντελοποίησης BIM που υιοθετεί το IDEA, παρέχει απεριόριστη ευχέρεια στην διαμόρφωση του
3D μοντέλου σε εντυπωσιακά υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες. Μέσω των υποσυστημάτων του PhotoIDEA και WalkIDEA παράγει σκηνές φωτορεαλισμού υψηλής ποιότητας και εικονική περιήγηση 3D και 4D (Στερεοσκοπική) αντίστοιχα. Η «έμπειρη» (expert) συμπεριφορά ως προς τους ελέγχους ΓΟΚ, αλλά και στο Τοπογραφικό είναι εντυπωσιακή, όπως και η συμπαγής του συνεργασίας του με άλλες εφαρμογές, όπως πχ. οι αναλυτικές Προμετρήσεις (Prom), τα  έντυπα οικοδομικής άδειας (ADEIA), η Αυτόματη Δόμηση (IDEA-Nomos), ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός (B-KLIMA), η Προδιαστασιολόγηση Φορέα (SMART), οι Ξύλινες Στέγες (T-Roof).
     
 Στατικά
 
  STRAD Eurocodes

Tο Ολοκληρωμένο Πακέτο Στατικών Μελετών STRAD-Ευρωκώδικες, αποτελεί την πιό σύγχρονη εξέλιξη του STRAD που συνδυάζει το πιό προηγμένο 3D BIM Interface με τα πιό αξιόπιστα εργαλεία υπολογισμών. Ειδικότερα, το πακέτο STRAD-Ευρωκώδικες κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις, στο πλαίσιο δύο μοναδικών στρατηγικών συνεργασιών της 4Μ που παράγουν μοναδικές συνέργειες, προς μέγιστο όφελος των χρηστών 4Μ:
- STRAD RAF, που ενσωματώνει το περιβάλλον υπολογισμών του καινοτόμου Πακέτου Στατικών Μελετών και Αντισεισμικής Ανάλυσης RAF του οίκου λογισμικού ΤΟΛ.

- STRAD CUBUS. που ενσωματώνει το περιβάλλον υπολογισμών της διάσημης μηχανής της Cubus (Statik/Cedrus/Fagus) σε όλη του την έκταση.

Σε κάθε περίπτωση τα μοναδικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την επιλογή της λύσης STRAD-Ευρωκώδικες κυριολεκτικά ασυναγώνιστη έχουν να κάνουν αφενός με το προηγμένο CAD Interface τεχνολογίας 3D ΒΙΜ/ IFC της 4Μ και αφετέρου με την μοναδική αξιοπιστία των συγκεκριμένων υπολογιστικών που εμπεριέχουν τους Ευρωκώδικες σαν ενδογενές τους χαρακτηριστικό. 

STRAD RAF      Περισσότερα...
     
 Διαχείριση Έργων
     
  ERGA

Τα ERGA αποτελούν την πιό ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των έργων, ιδιωτικών και δημόσιων. Λειτουργούν αυτόνομα ή σε δίκτυο (client server), ξεχωρίζουν για την προηγμένη τεχνολογία τους (MS-office interface, ανοιχτή επικοινωνία με word, excel κλπ, report generator αξιώσεων, live update τιμαριθμικών & συντελεστών κ.α.).
Τα προγράμματα του πακέτου είναι οργανωμένα σε τρείς ομάδες, ERGA-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ (Προκοστολόγηση Εργων-Τεύχη, Προδιαγραφές, Αμοιβές Δημοσίων
Εργων), ERGA-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ (Παρακολούθηση Δημ. Εργων, Νέες Τιμές, Οικονομική Παρακολούθηση, Επιμετρήσεις-Προμετρήσεις, Χρονικός Προγραμματισμός) και ERGA-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ (Ασφάλεια, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Ποιότητα ΠΠΕ). 
     
 Έκδοση Οικονομικών Αδειών
     
  ADEIA

To Πακέτο ADEIA καλύπτει τις ανάγκες έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, αποτελούμενο από τα προγράμματα των Αμοιβών (Φορολογικών-ΙΚΑ κλπ), Ελάχιστου Κόστους Οικοδομών (ΕΚΚΟ), Προϋπολογισμού, Πυρασφάλειας, Θερμομόνωσης, Κατανομής Χιλιοστών, Προστίμων, και Χρονικού Προγραμματισμού. Η έκδοση ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τις εφαρμογές της Υδρευσης, της Αποχέτευσης και των Καυσίμων Αερίων. 
     
 CAD
     
  4MCAD

Το πανίσχυρο πακέτο επαγγελματικής σχεδίασης 4MCAD είναι η εναλλακτική λύση στο AutoCAD(R) αλλά σε υποπολλαπλάσια τιμή αγοράς και αμελητέα τιμή συντήρησης. Αποτελεί προϊόν μακρόχρονης συστηματικής ανάπτυξης από την 4Μ, η οποία το προωθεί σε περισσότερες από 45 χώρες με μεγάλη επιτυχία. Η ισχύς του 4MCAD αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτελεί την βάση και την μηχανή σχεδίασης (CAD Engine) σε όλες τις Κάθετες Εφαρμογές 4M. Η Ελληνική έκδοση 4MCAD υποστηρίζει ταυτόχρονα Ελληνικά και Αγγλικά και συνοδεύεται με manual στα Ελληνικά.
     
 Άλλα Προγράμματα
     
FLOW: Πακέτο εξειδικευμένων δικτύων (πεπιεσμένος αέρας, ατμός, φυσικό αέριο στην βιομηχανία, υγραέριο, ιατρικά αέρια, δίκτυα υγρών και αερίων)

B-KLIMA: Περιβάλλον Βιοκλιματικού-Ενεργειακού Σχεδιασμού, προσφέροντας ποικιλία βιοκλιματικών παρεμβάσεων με στόχο την ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Παραγωγής και Διαχείρισης Μελετών  Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πρόγραμμα οικονομικής παρακολούθησης μισθώσεων ακίνητης περιουσίας.

B-AIR: Mελέτη ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων.

     
     
 Ασυναγώνιστες Λύσεις 4Μ

Λειτουργικότητα AutoCAD και συμβατότητα DWG Η λειτουργικότητα τύπου AutoCAD (*) σημαίνει απλά ότι γνωρίζετε εξαρχής πώς θα δουλέψετε με τα προγράμματα 4Μ. Interface και λειτουργικότητα είναι απόλυτα οικεία στην μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών CAD, καθώς ακολουθούμε τα πρότυπα συμβατότητας με το AutoCAD (*) σε όλα τα επίπεδα (commands, Menu, Scripts, Fonts κλπ). Η συμβατότητα με αρχεία Dwg σημαίνει ότι διατηρείτε ανοιχτή επικοινωνία με όλους όσους δουλεύουν AutoCAD και μάλιστα ανεξάρτητα συγκεκριμένης έκδοσης. Και αυτό γιατί στο σχεδιαστικό μας έχουμε υιοθετήσει τα πρότυπα opendwg, καθώς είμαστε μέλη του open design alliance (www.opendwg.com) που μεριμνά γιαυτό το σκοπό. Στέλνοντας ή παίρνοντας dwg σχέδια (από οποιαδήποτε έκδοση) δεν υπάρχει μετατροπή αρχείου ή απώλειες δεδομένων.
   
Πλήρης Αυτονομία CAD   Το σχεδιαστικό 4MCAD εμπεριέχεται με την άδεια χρήσης του σε όλες τις κάθετες εφαρμογές μας, εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη αυτονομία CAD στους κατόχους των προγραμμάτων μας, και αυτό με κόστη αμελητέα, 15 έως 20 φορές οικονομικότερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
     
Σύγχρονη τεχνολογία BIM (Building Information Model)   Ο τρόπος που δομείται η πληροφορία του μοντέλου του κτιρίου στα προγράμματα 4Μ βασίζεται στα πιό σύγχρονα πρότυπα BIM (Building Information Model) «έξυπνων» δομών, με αποτέλεσμα να έχετε στον Η/Υ σας ένα προηγμένο περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης του 3D μοντέλου, το οποίο μάλιστα λειτουργεί με πολύ εντυπωσιακές ταχύτητες viewing και snapping. Η αρχιτεκτονική BIM της 4Μ συνιστά σημαντική καινοτομία που υλοποιήθηκε με ριζικό επανασχεδιασμό το 2006 (NG Series) αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία μας στο αντικείμενο, από την πρώτη γενιά εφαρμογών μας. Το αποτέλεσμα είναι η τεχνολογία αυτή να υπερτερεί ακόμα και από πολλά διάσημα πακέτα που εξακολουθούν να βασίζουν την πληροφορία του μοντέλου τους πάνω σε γεωμετρικά μόνο δεδομένα.
     
Εξυπνη ενοποίηση σχεδίασης & υπολογισμών   Η Αρχιτεκτονική ΒΙΜ των «έξυπνων» αντικειμένων, που περιγράφηκε πιό πάνω, συμβάλλει ανάμεσα στα άλλα και στην συμπαγή ενοποίηση του σχεδιαστικού περιβάλλοντος με τους υπολογισμούς, για τις εφαρμογές που εμπλέκονται υπολογισμοί. Τα δεδομένα του σχεδίου, οντότητες με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (attributes) αναγνωρίζονται αυτόματα στο υπολογιστικό περιβάλλον και περνούν στις «θέσεις» τους μέσα στα φύλλα των δεδομένων, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση στην εισαγωγή των στοιχείων και την μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της μελέτης.
     
Πλούσιο και αξιόπιστο μεθοδολογικό υπόβαθρο   Ολες οι εφαρμογές 4Μ διακρίνονται για το πλούσιο και αξιόπιστο μεθοδολογικό τους υπόβαθρο και πληρότητα, αποτέλεσμα της μακρόχρονης παράδοσης και της μεγάλης βάσης χρηστών. Επιπρόσθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρήστης έχει στην διάθεσή του εναλλακτικές μεθόδους, πρότυπα και τεχνικές, από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ότι επιθυμεί, αλλά και να συγκρίνει αποτελέσματα ανάμεσά τους, ενισχύοντας την αξιοπιστία των τελικών αποτελεσμάτων και ανεβάζοντας κατακόρυφα την ποιότητα της μελέτης.
     
Συνέργεια ανάμεσα σε Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Η/Μ.   Η Πραγματική ενοποίηση ανάμεσα στο Πακέτα Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων της 4Μ, διευκολύνει και προάγει την συνεργασία ανάμεσα στον Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, και προ πάντων την καλύτερη ποιότητα μελέτης, καθώς μηδενιζονται οι αλληλοσυγκρούσεις (conflicts) στον σχεδιασμό. Δεδομένου μάλιστα του μεγάλου μεριδίου που έχουν σήμερα στην αγορά τα προγράμματα 4Μ είναι πολύ πιθανό να συνεργαστείτε με συνάδελφο που έχει προγράμματα 4Μ, αξιοποιώντας έτσι και αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα.
     
     
 Νέα Γενιά BIM- high speed generation - τώρα και full IFC compatible

Οι κάθετες εφαρμογές 4Μ της νέας γενιάς NG έχουν επανασχεδιαστεί με προηγμένη Τεχνολογία BIM (Building Information Modeling). Αντίθετα με τους ανταγωνιστές τους που η πληροφορία στο μοντέλο περιορίζεται κυρίως σε γεωμετρικά δεδομένα, οι εφαρμογές 4Μ βασίζονται σε νέα επαναστατική δομή BIM, η οποία αποτελεί καινοτομική εξέλιξη της προηγούμενης αντικειμενοστραφούς γενιάς. Ενσωματώνοντας την εμπειρία 20 ολόκληρων ετών, οι σύγχρονες δομές πληροφορίας του μοντέλου του κτιρίου αξιοποιούν στο μέγιστο τόσο τις μοναδικές συνέργειες όσο και τις επιδόσεις στον σχεδιασμό, προσδίδοντας εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Λογισμικό 4Μ αισθητά από τους ανταγωνιστές του. Ειδικότερα, ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής στην πράξη είναι τα εξής:
  • Εγγενής (native) εφαρμογή όλων των λειτουργιών και ευκολιών CAD (πχ. editing functions, dialogs, grips κλπ) απευθείας πάνω στα αντικείμενα (objects) κατά πλήρη αναλογία με τις κλασσικές σχεδιαστικές οντότητες (entities).
  • Λειτουργίες εφυούς νοημοσύνης που αυτοματοποιούν και επιταχύνουν τις διαδικασίες σχεδιασμού, τόσο σε όρους μοντελοποίησης, όσο και παραγωγής αποτελεσμάτων.
  • Εντυπωσιακές ταχύτητες και επιδόσεις της μηχανής σχεδίασης (extra high speed of viewing & snapping) που απορρέουν από την έξυπνη δόμηση της πληροφορίας.
  • Ενιαίο (seamless) περιβάλλον σχεδίασης – υπολογισμών, που μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα της πραγματικής ενοποίησης, εξασφαλίζοντας απόλυτη αξιοπιστία και εξοικονόμηση χρόνου.
  • Συνεργιστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις διάφορες κάθετες εφαρμογές (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), με χειροπιαστά ωφέλη στην συνεργασία των αντίστοιχων μελετητών.
  • Πλήρης Συμβατότητα με αρχεία IFC (ανάγνωση και αποθήκευση), που πρακτικά σημαίνει ότι οι κάθετες εφαρμογές 4Μ διαβάζουν και αναγνωρίζουν το πλήρες μοντέλο κτιρίου (τοίχους, ανοίγματα κλπ δομικά στοιχεία) εφόσον προέρχεται από ΒΙΜ εφαρμογή (πχ. Archicad, Revit, Allplan κλπ), καθώς επίσης και παράγουν μοντέλο IFC για αξιοποίηση από τρίτες εφαρμογές BIM.
Συγκρίνετε τις δυνατότητες των κάθετων σχεδιαστικών εφαρμογών της 4Μ με οποιαδήποτε ανταγωνιστική λύση για να αντιληφθείτε αμέσως πόσο ορατή είναι η διαφορά.
     
  Σχετικά Θέματα
 
>> Ασυναγώνιστες
Λύσεις
>> Νέα Γενιά BIM/IFC
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
 
  Νέες Εκδόσεις &
  Νέα Προϊόντα
 
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στο Ενεργειακό Λογισμικό
 
>> Ασυναγώνιστη Γενιά Προγραμμάτων Διαχείρισης Εργων ERGA NG
 
>> FINE14/ADAPT16 απόλυτη κυριαρχία στο λογισμικό Η/Μ Μελετών
 
>> Μεγάλη αναβάθμιση του  IDEA NG στην νέα έκδοση 14
 
>> Νέα έκδοση 4ΜCAD 14 πιό ισχυρή από ποτέ
 
>> STRAD Ευρωκώδικες, η νέα γενιά Στατικών για τους απαιτητικούς συναδέλφους