Ζητείται M-H Mηχανικός για άμεση πρόσληψη

 

Από το τμήμα Υποστήριξης (Support) της εταιρείας μας,

ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός 

για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η καλή γνώση

CAD και των προγραμμάτων FINE/ADAPT, καθώς

επίσης και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον

αντικείμενο με εξωστρεφή προσανατολισμό και καλές

προοπτικές.

Στείλτε μας σύντομο βιογραφικό στο email gen@4m.gr