4M-Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού
  International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD RAF
>> STRAD CUBUS
CAD
>> 4MCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     
Το IDEA είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Φωτορεαλισμού και Κίνησης της 4Μ με την πρωτοποριακή τεχνολογία BIM/IFC και την διεθνή καταξίωση. Η νέα γενιά IDEA ξεπερνάει σε δυνατότητες και επιδόσεις κάθε φαντασία.


 

Τώρα έχετε έξι βασικούς λόγους για να γίνει το IDEA o Αρχιτεκτονικός Σταθμός Εργασίας σας:

-Λειτουργικότητα Autocad® και συμβατότητα dwg, που είναι σαν να το γνωρίζετε ήδη.
-Πρωτοποριακή τεχνολογία BIM έξυπνης μοντελοποίησης χωρίς περιορισμούς
-Ασύλληπτες επιδόσεις σε ταχύτητες (viewing, snapping κ.α.) στα επίπεδα των πιό διάσημων μηχανών CAD.
-Απόλυτη Σχεδιαστική Αυτονομία για τον χρήστη νσωματώνει το 4MCAD με την άδεια χρήσης του)
-Σύνθεση, Φωτορεαλισμός και Κίνηση, όλα μαζί σε ένα περιβάλλον
-Εκπληκτικές συνέργειες με τα μοναδικά IDEA Add Ons
 


Μερικά από τα Εντυπωσιακά, Νέα Χαρακτηριστικά της έκδοσης IDEA 14

- Νέες εντολές στο μενού AutoREG για εισαγωγή και επεξεργασία ορθοφωτοχαρτών
- Εισαγωγή συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ
- Εισαγωγή καννάβου κατά ΕΓΣΑ
- Εισαγωγή χαρτών κτηματολογίου
- Πλήρης εφαρμογή του ΝΟΚ στο add-on Nomos για παραγωγή του διαγράμματος κάλυψης
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ΓΟΚ και ΝΟΚ για την παραγωγή του διαγράμματος κάλυψης
- Συνεργασία με Google Earth: Εισαγωγή εικόνας από Google Earth και δυνατότητα εξαγωγής μοντέλου στο Google Earth

- Λειτουργίες read/write απευθείας στο format DWG2013 για μοναδικές ταχύτητες (Τεχνολογία ODA - Opendesign)
- Άνοιγμα όλων των αρχείων DWG οποιασδήποτε έκδοσης από τις πιο παλιές μέχρι το format DWG2013 (Opendwg)
- Άνοιγμα αρχείων IFC για πλήρη και συμπαγή συνεργασία συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο BIM Αρχιτεκτονικό (πχ ArchiCAD, Revit, Allplan κ.α.)

- Νέα παράθυρα διαλόγου σε εντολές όπως "τοίχος","κολώνα","παράθυρο"κλπ με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο (real time)
- Νέος διαχειριστής layers των διαφορετικών σχεδίων (όψεων, τομών, προοπτικών κλπ)
- Νέος τρόπος λειτουργίας των layouts, για αυτόματη έπιλογή σχεδίων όψεων τομών, προοπτικών κτλ
- Νέες εμπλουτισμένες βιβλιοθήκες επίπλων και Νέες βιβλιοθήκες υλικών για το φωτορεαλισμό
- Υψηλή ποιότητα φωτορεαλισμού βασισμένη σε τελευταίο Open GL Rendering, παράλληλα με τη σημαντική αύξηση της ταχύτητας

- Νέο παράθυρο διαλόγου στην Εκτύπωση, πλήρως συμβατό με το AutoCAD
- Γενική καθιέρωση των Autocad-like λειτουργιών (εκτυπώσεις, layouts, εντολή block, hatches & gradient hatches)
- Δυνατότητα εξαγωγής pc3 αρχείων μέσω του νέου διαλόγου εκτύπωσης
- Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών εκτυπωτών και ρυθμίσεων σε κάθε layout
- Δυνατότητα εκτύπωσης σε αρχείο μέσω του νέου διαλόγου εκτύπωσης
- Αναβάθμιση του διαλόγου Διαγράμμισης (Hatch) με δυνατότητα τοποθέτησης διαβάθμισης (Gradient Hatch)
- Δυνατότητα ορισμού πολυγωνικού viewport
- Έξυπνη επιλογή (Quick select) από το παράθυρο ιδιοτήτων (property panel)
- Αναβαθμισμένες δυνατότητες επεξεργασίας με τις εντολές refedit, bedit, layiso, layuniso κ.α.
- Πολλές ακόμα νέες εντολές (μενού Plus, Etrack-Object snap tracking) και όλα γενικά τα προηγμένα χαρακτηριστικά της τελευταίας πανίσχυρης μηχανής 4MCAD 14

 
   
Δείτε τώρα το IDEA μέσα από το νέο BIM Architectural Portal 3D Architectural Software και τα Video στο Youtube
 

Απόρροια της νέας τεχνολογίας BIM/IFC του IDEA, είναι οι νέες δυνατότητες των έξυπνων και εύπλαστων εντολών επεξεργασίας του 3D μοντέλου, που σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές ταχύτητες της νέας σχεδιαστικής μηχανής, υλοποιούν στην πράξη τον ιδανικό σταθμό εργασίας για κάθε Αρχιτέκτονα και μάλιστα σε υποπολλαπλάσιο κόστος από οποιαδήποτε άλλη λύση. Κατεβάστε τώρα την δοκιμαστική έκδοση (Trial Demo) για να το διαπιστώσετε και μόνοι σας.
   

   
 

 
 Αναλυτικότερα Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 
Ελευθερία στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση
Απεριόριστη ευχέρεια στην σύνθεση και “ελαστική” τροποποίηση όγκων, τοίχων-ανοιγμάτων, πλακών, κολονών κλπ βασικών στοιχείων της κατασκευής (αυτόματη δημιουργία ενώσεων τοίχων σε 2D/3D, ενημέρωση διαστάσεων, καθάρισμα ανεπιθύμητων γραμμών κλπ, σε κάθε τροποποίηση).

Ορισμένες από τις προηγμένες λειτουργίες Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης του IDEA είναι οι ακόλουθες: • Επέκταση-προσαρμογή των standard εντολών CAD (copy, move, trim, extend κλπ) και για τις οντότητες του IDEA (τοίχους, ανοίγματα, δοκάρια κλπ) • Συμπεριφορά interface ακριβώς όπως το CAD, με εφαρμογή των αντίστοιχων εντολών και ευκολιών για όλα τα δομικά στοιχεία • Επέκταση των «έξυπνων» εντολών & λειτουργιών στον σχεδιασμό των τοίχων (αυτόματες ενώσεις, προεκτάσεις, τομές κλπ) και των Ανοιγμάτων • Δυναμική απεικόνιση των μεταβολών των δομικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο (πχ. παράθυρο κατά την τοποθέτηση ή την μετακίνηση) • Ευκολίες grips σε όλα τα στοιχεία που απαιτούν μεγαλύτερη ευχέρεια σύνθεσης-αλλαγών (τοίχοι, ανοίγματα, πλάκες, κολώνες, δοκοί κλπ) • Γενίκευση της λειτουργίας «δεξί κλικ -> properties» για άμεσο editing στον διάλογο των αντικειμένων και δυναμικό real time επανασχηματισμό

   
Ευκολία στην διαμόρφωση των στοιχείων
Ευκολία στην διαμόρφωση κάθε στοιχείου σε πραγματικό χρόνο. Ελεύθερη δημιουργία και τροποποίηση σύνθετων στοιχείων (σκάλες, κάγκελα, στέγες, αετώματα, ράμπες, καθώς επίσης και πιό εξειδικευμένα στοιχεία όπως πχ. η Καμινάδα, η Πέργκολα κ.α.) χωρίς περιορισμούς. Ο χρήστης έχει την αίσθηση οτι διαχειρίζεται εύπλαστα αντικείμενα, τις μεταβολές των οποίων παρατηρεί σε πραγματικό χρόνο.
Από το πλήθος των αντίστοιχων μοντελοποιητών (modelers) ενδεικτικά αναφέρεται ο Roof Modeler, που ανάμεσα στο πλήθος των δυνατοτήτων μοντελοποίησης στεγών που προσφέρει είναι και οι κάθε είδους προσθήκες (πχ. σοφίτες οποιασδήποτε μορφής, τρύπες, ανοίγματα, skylights κ.α.), η αυτόματη ένωση χωριστών στεγών, η δυνατότητα ορισμού διπλής κλίσης στην ίδια πλευρά, η ευχέρεια προέκτασης κάθε πλευράς χωριστά και πολλά ακόμα.
   
Γεννήτριες Ανοιγμάτων  
Γεννήτριες δημιουργίας οποιασδήποτε μορφής ανοιγμάτων (παραθύρων, πορτών, συρομένων κλπ) πέρα από την πληθώρα έτοιμων ανοιγμάτων των βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και καγκέλων, με την βοήθεια των οποίων ο χρήστης συνθέτει εύκολα και χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε μορφής στοιχεία.
   
Πλούσιες Βιβλιοθήκες
Πλήθος από έτοιμα σύμβολα, αντικείμενα και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, οργανωμένα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, με δυναμικό διαχειριστή βιβλιοθηκών που επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των υπαρχόντων σχεδίων αλλά και την ενσωμάτωση νέων, ορίζοντας μάλιστα και κατηγορίες βιβλιοθηκών εξαρχής.
 
Εξυπνος Διαχειριστής Σχεδίων Μελέτης BIM
Το IDEA εμπεριέχει εξερευνητή σχεδίων (tree-view explorer), που διατηρεί ενημερωμένα (live drawings) όσα σχέδια ορίζει ο χρήστης στη μελέτη του (πχ. όψεις, τομές, προοπτικά κλπ) σε σχέση τόσο με τις αλλαγές στο μοντέλο του κτιρίου, όσο και με τυχόν προσθήκες/επεμβάσεις του χρήστη πάνω σε αυτά τα σχέδια (πχ. τοποθέτηση πινακίδας, εισαγωγή συμβόλων ή σχεδίων από τις βιβλιοθήκες, σχόλια, υψομετρικές ενδείξεις κλπ). Μιά ακόμα εντυπωσιακή δυνατότητα του IDEA που οφείλεται στην BIM δομή του.
   
Φωτορεαλισμός Υψηλής Απόδοσης
Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα Φωτορεαλισμού PhotoIDEA, η παραγωγή φωτορεαλιστικών σκηνών υψηλής ποιότητας γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου, χάρη στην έξυπνη δομή BIM. Ο χρήστης έχει άμεση φωτορεαλιστική απεικόνιση κάθε σκηνής της κατασκευής του και απεριόριστη ευχέρεια σε δοκιμές μέσα από τις δυνατότητες επιλεκτικής ή ομαδικής παρέμβασης σε κάθε παράμετρο (υλικά, φωτισμός, φόντο κ.α.). Επιπλέον, ο χρήστης του IDEA μπορεί να περιηγείται μέσα και έξω από το φωτορεαλισμένο κτίριο, την ίδια στιγμή που συνθέτει το μοντέλο του, χάρη στους ταχύτατους αλγόριθμους απόκρυψης και animation σε OpenGL

Δείγματα φωτορεαλισμού με το PhotoIDEA
   
"Περπάτημα" μέσα και έξω από το Κτίριο

Με την νέα γενιά εικονικής πραγματικότητας WalkIDEA, η κίνηση μέσα και έξω από το κτίριο είναι εντυπωσιακά γρήγορη και ομαλή (fast & smooth). H ποιότητα του video είναι εξαιρετική, και η αποθήκευση σε αρχείο γίνεται απλά με το πάτημα του πλήκτρου rec. Επιπρόσθετα, με ένα κλικ, δίνεται και η δυνατότητα Στερεοσκοπικής (4D) απεικόνισης (Stereoanaglyph) με την βοήθεια των ειδικών γυαλιών που συνοδεύουν το πρόγραμμα.

Δείγμα εικονικής περιήγησης με το WalkIDEA

 
 
Πρόσθετες Δυνατότητες
 
   
Προηγμένο Τοπογραφικό Το πιό ισχυρό και αυτοματοποιημένο Τοπογραφικό 2D-3D, με ισοϋψείς, εκσκαφές- επιχώσεις και εντελώς αυτόματη τριγωνοποίηση και αυτόματη επίσης δημιουργία Ιδεατού Στερεού και κειμένων Τοπογραφικού & Διαγράμματος Κάλυψης.
   
Ευφυής-expert συμπεριφορά Ελεγχοι ΓΟΚ σε κάθε στάδιο (πχ. τοπογραφικό, έλεγχος Φωτισμού- Αερισμού και δημιουργία πινακίδας), αλλά και κατά την αρχιτεκτονική σύνθεση όταν χρειάζεται (πχ. δημιουργία σκάλας), χάρη στην έξυπνα δομημένη πληροφορία του κτιρίου (BIM).
 
 
Συνεργασία με το ADEIA για μοναδικά πλεονεκτήματα
 
   
Αυτόματη παραγωγή των εντύπων της οικοδομικής άδειας
Αυτόματη παραγωγή του φακέλου της οικοδομικής άδειας (σε συνεργασία με το ADEIA) από τα σχέδια. Οι μελέτες Θερμομόνωσης, Πυρασφάλειας καθώς και τα έντυπα των Αμοιβών-Φορολογικών-ΙΚΑ, ελάχιστου κόστους, κατανομής χιλιοστών, προστίμων αυθαιρέτων κλπ παράγονται αυτόματα από τις κατόψεις του IDEA.
   
Αυτόματη Προμέτρηση Υλικών

Αναλυτικές Προμετρήσεις υλικών, σε συνεργασία με το ομόνυμο module του ADEIA. Συνολικά ή ανά επίπεδο ή χώρο και με τον βαθμό ανάλυσης που επιθυμεί ο χρήστης, χωρίς καμία προεργασία στα σχέδια. Δυνατότητα παραπέρα επεξεργασίας (πχ. επιλογή τιμών & υλικών από βιβλιοθήκες δομικών υλικών, διαμόρφωση προσφοράς κλπ) σε εύχρηστο πινακοποιημένο περιβάλλον (spreadsheet).
 
 
Ολες οι ADD ONs Εφαρμογές στο IDEA
 
   
ADEIA: Οικοδομική Αδεια
4M-KENAK: Ενεργειακές Μελέτες
IDEA-Smart: Προδιαστ/λόγηση
IDEA-Nomos:
Αυτόματη Δόμηση
IDEA T-Roof:
Ξύλινες Στέγες
 
Το IDEA είναι το μοναδικό Αρχιτεκτονικό στην Ελληνική Αγορά με τόσο μεγάλο εύρος καινοτόμων ADD ON εφαρμογών, που του πολλαπλασιάζουν την αξία και το καθιστούν Απόλυτο Σταθμό Εργασίας Αρχιτεκτονικών Μελετών.
   
 


 

   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Trial Demo
Gallery (δείγματα φωτορεαλισμού)
Δείγμα animation
Τιμοκατάλογος
IDEA & ADEIA
ADD ONs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  add (e-shop)
 
Φωτορεαλισμός
WalkIDEA
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  add (e-shop)
 
ADEIA
IDEA-Smart
IDEA-Nomos
IDEA T-Roof
B-KLIMA