4M-Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού
  International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD RAF
>> STRAD CUBUS
CAD
>> 4MCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     

Τελευταίες Ενημερώσεις

 1. Νέα έκδοση Αμοιβών κατάλληλα προσαρμοσμένη στον νέο συντελεστή ΦΠΑ 24% (Ιούνιος 2016)

 2. Νέα Εκδοση Πυρασφάλεια ADEIA, πλήρως ενημερωμένη σύμφωνα με ΦΕΚ B2326 και B388 (Υφιστ. Εκπαιδευτήρια & Γραφεία) καθώς επίσης και με το ΦΕΚ 3149Β/24-11-2014 και με όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την νέα νομοθεσία.

 3. Νέα Εκδοση ADEIA v. 10.15 σύμφωνα με ΦΕΚ 3480B / 23-12-14 (Απόφαση ΙΚΑ Φ.11321/19423/1405).

  Η νέα έκδοση ADEIA ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 3480Β-23/12/2014, δηλαδή την αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

  • Νέοι Πίνακες 1, 2 και 3 σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.

  • Νέο Αναλυτικό τιμολόγιο για τον Πίνακα 3 με την προσθήκη της στήλης «Κατασκευαστική φάση».

  • Ενσωμάτωση όλων των περιπτώσεων μείωσης των ημερομισθίων.

  • Επιλογή αιτιολογίας μειούμενων ημερομισθίων με βάση βοηθητικό πίνακα αλλά και δυνατότητα απευθείας πληκτρολόγησης αιτιολογίας του χρήστη.

  • Βοηθητικοί πίνακες για τον υπολογισμό των μειούμενων ημερομισθίων.

  • Αυτόματη ενημέρωση των Πινάκων του ΙΚΑ με τα τελικά ημερομίσθια και με την αιτιολογία μείωσης.

Οι Συνδρομητές μας στο ADEIA μπορούν να κατεβάσουν την νέα αυτή έκδοση με LIVE UPDATE


Προηγούμενες αλλαγές στο πρόγραμμα των Αμοιβών σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 56 -27/1/2012.
Ν. 3919/2011, της Υ.Α. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ 56/25.01.2012) και Απόφαση 7533/2012.

 • Στις βιβλιοθήκες έχει προστεθεί νέα εγγραφή για το 2012 με την ΕΤΑ του ΤΕΕ 112,50 Ευρώ/τ.μ. και της πολεοδομίας 45,00 Ευρώ/τ.μ.. Ωστόσο, ως default τιμές έχουμε αυτή τη στιγμή για το ΤΕΕ 118.00 Ευρώ/τ.μ. όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και για την πολεοδομία 45,00 Ευρώ/τ.μ., με σκοπό τον σωστό υπολογισμό των εισφορών και των κρατήσεων επί του προϋπολογισμού της πολεοδομίας. Ο χρήστης ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει αυτές τις τιμές για να μπορεί να ελέγχει τα αποτελέσματα πριν και μετά την αλλαγή.

 • Στις βιβλιοθήκες επίσης έχουν προστεθεί όλες οι νέες τιμές αφετηρίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 56/25.01.2012

 • Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να μη γίνεται έλεγχος για την ελάχιστη αμοιβή και το νέο .xml που δημιουργείται από το πρόγραμμα, να είναι σύμφωνο με τη νέα διαδικασία υποβολής στο ΤΕΕ.

 • Έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συμπληρώσει και τη συμφωνηθείσα με τον πελάτη αμοιβή, προκειμένου να υπολογίζονται σωστά τα φορολογικά και οι εισφορές τους. Συγκεκριμένα, το ΦΠΑ και το ΦΕΜ υπολογίζονται επί της συμφωνηθείσας αμοιβής, ενώ τα υπόλοιπα φορολογικά επί της νόμιμης αμοιβής.

 • Σαν προκαθορισμένη (default) τιμή στα Στοιχεία της Μελέτης, έχει τεθεί ο Σ.Ζ. ίσος με το 1, δίνοντας ωστόσο στον χρήστη τη δυνατότητα να συμπληρώσει αν το επιθυμεί κάποια άλλη τιμή στο πεδίο αυτό.

 • Έχουν προστεθεί όλα τα νέα έντυπα, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν για τη νέα διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών και δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσής τους, τόσο σε Α4 ως μεμονωμένα φύλλα, όσο και σε Α3 στη μορφή που δόθηκαν από το αντίστοιχο ΦΕΚ.

 • Προστέθηκε και το απαραίτητο πλέον ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ πελάτη και μηχανικού, το οποίο και πρέπει να καταθέτει ο μηχανικός σε περίπτωση που η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι μικρότερη της νόμιμης.

Χρήσιμη Παρατήρηση: Μέχρι να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία εισόδου από το ΤΕΕ της συμφωνηθείσας αμοιβής μέσω του .xml αρχείου, η διαδικασία για την εξαγωγή της εντολής πληρωμής έχει ως εξής:

• Ο χρήστης αποστέλλει το .xml αρχείο στο ΤΕΕ
• Αποδέχεται τις επιλογές και το αρχείο καταχωρείται στο ΤΕΕ
• Επιλέγει την καρτέλα "Αναφορές"
• Δημιουργεί αναφορά και αν θέλει την εκτυπώνει
• Αποθηκεύει το έργο και στη συνέχεια μπορεί, αφού πρώτα πιέσει το εικονίδιο του editing (αυτό με το μολύβι), να επεξεργαστεί το αρχείο του
• Πηγαίνοντας στην καρτέλα Ομάδα έργου, έχει την δυνατότητα να συμπληρώσει τη Συμφωνηθείσα Αμοιβή και πατώντας αποθήκευση, αυτή καταχωρείται
• Στη συνέχεια επιστρέφει στην καρτέλα Αναφορές, και δημιουργεί νέα αναφορά
(Συμβουλή: Καλό είναι ο χρήστης να παραμένει σε ενδιάμεση υποβολή κατά τη διάρκεια του έργου)
• Τέλος, επιστρέφει στην καρτέλα Ομάδα έργου και δημιουργεί εντολή πληρωμής με τη συμφωνηθείσα αμοιβή

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.
 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων: Οσα πρέπει να γνωρίζετε για την Διαχείριση Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων

H διαχείριση Δηλώσεων Αυθαιρέτων Κτισμάτων γίνεται με το Λογισμικό του ΤΕΕ που παρέχεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ. Συγκεκριμένα, στην διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth μπορεί κανείς να βρεί όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για την απαραίτητη διαδικασία μαζί με το σχετικό βοηθητικό υλικό (Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού, εγχειρίδιο χρήσης, Νομοθεσία, Επεξηγήσεις, Υποδείγματα κλπ).

H παραπάνω εφαρμογή του ΤΕΕ καλύπτει πλήρως την διαδικασία και τα έντυπα, και επομένως δεν υφίσταται κανένας λόγος αγοράς κάποιου άλλου Λογισμικού. Φυσικά, εφόσον τα δεδομένα αυτά αλλάξουν, δηλαδή δημιουργηθεί η ανάγκη για κάποια βοηθητική εφαρμογή, η εταιρεία μας 4Μ είναι έτοιμη να την προσφέρει αμέσως στους πελάτες της.

 

Το πρότυπο πακέτο ADEIA περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα-μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών και τα οποία συνιστούν την πιό αξιόπιστη και έγκυρη λύση στα Πολεοδομικά Γραφεία όλης της χώρας, αλλά και μακράν την πιό οικονομική λύση, χωρίς κρυφά έξοδα και διπλοχρεώσεις.

Το ADEIA λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, αλλά συνεργάζεται και με το Aρχιτεκτονικό IDEA για αυτόματη άντληση των δεδομένων από τα σχέδια της μελέτης.

Διαρκώς ενημερωμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (αρχεία XML ΤΕΕ) και κάθε τελευταία αλλαγή (πχ. έλεγχος ελάχιστης αμοιβής χωριστά για το σύνολο των αμοιβών μελετών και χωριστά για το σύνολο των αμοιβών επιβλέψεων, σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 - Απρίλιος 2009).
Περισσότερα

   
   
 ADEIA-Base
 
Το πακέτο ADEIA-Base περιλαμβάνει τα προγράμματα Αμοιβών και ΕΚΚΟ.
   
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Οδηγός Χρήσης
Διαδικασία ΤΕΕ
Αμοιβές ΚΕΝΑΚ
Τιμοκατάλογος
   
  Ειδική Προσφορά
  Νέων Μηχανικών
95,00 ADEIA-Base
 

 


Αμοιβές Μηχανικών
Υπολογισμός Αμοιβών Μελέτης-Επίβλεψης, Φορολογικών, ΙΚΑ κλπ, και παραγωγή όλων των εντύπων της άδειας όπως απαιτούνται για την Πολεοδομία. Παραμετρικές βιβλιοθήκες πινάκων και συντελεστών (τιμές ζώνης, συντελεστές κλπ), βιβλιοθήκες σχετικών νόμων και εγκυκλίων. Υπολογισμός του προϋπολογισμού είτε εμβαδομετρικά, είτε με αναλυτικό τιμολόγιο, είτε μικτά, ή και με με απευθείας εισαγωγή (πχ. Δημόσιο Εργο). Πλήρης παραμετρικότητα για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης (νέας κατασκευής, επέκτασης, επισκευών, αποκατάστασης κ.α.) Παραγωγή όλων των βασικών εντύπων (πχ. φύλλα υπολογισμών αμοιβών, φορολογικών, ΙΚΑ, πολύχρωμο κλπ), εντύπων ΤΑΣ, Φακέλων ΣΑΥ-ΦΑΥ, Σεντονιού, καθώς επίσης και όλων των εντύπων Δηλώσεων, Αιτήσεων κλπ που μπορεί να χρειαστούν.


 
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Παράδειγμα Εκτύπωσης
   


Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομών (ΕΚΚΟ)

Υπολογισμός του ΕΚΚΟ με βάση την νομοθεσία και κατανομή του στις επιμέρους εργασίες. Δυνατότητα για εισαγωγή δεδομένων είτε αυτόνομα, είτε με σύνδεση από τις "Αμοιβές". Απεριόριστη ευχέρεια στην εισαγωγή νέων εργασιών, την κατανομή οποιωνδήποτε ποσοστών και την αυτόματη ισοσκέλιση (προς τα πάνω ή κάτω). Συμπλήρωση προσωρινού ή τελικού πίνακα με αυτόματη μεταφορά στοιχείων. Τεύχος έτοιμο για την Πολεοδομία.
   
   
 ADEIA-Standard
 
Το πακέτο ADEIA-Standard περιλαμβάνει τις εφαρμογές του ADEIA-Base (Αμοιβές και ΕΚΚΟ) και επιπλέον και τις εφαρμογές Προμέτρησης-Προϋπολογισμού, Κατανομής Χιλιοστών, Προστίμων Αυθαιρέτων, Χρονικού Προγραμματισμού, Θερμομόνωσης και Πυρασφάλειας.
   
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Παράδειγμα Εκτύπωσης
   

Προμέτρηση-Προϋπολογισμός
Προσδιορισμός του κόστους κατασκευής, μέσω της επιλογής υλικών και εργασιών από πλούσιες, ανοιχτές στον χρήστη, βιβλιοθήκες. Ευελιξία στην διαμόρφωση καταλόγου Προμέτρησης-Κοστολόγησης, στην κατάστρωση του Προϋπολογισμού και στην σύνταξη συνοπτικής ή αναλυτικής Προσφοράς προς τον πελάτη.
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Παράδειγμα Εκτύπωσης
   

Κατανομή Χιλιοστών
Υπολογισμός των ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας και εκτύπωση όλων των πινάκων (αναλογίες όγκου, χιλιοστά, πίνακας κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής) με βάση αναλογίες όγκων ή πίνακα τιμών. Ευχέρεια στην αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, όπως πχ. η διάκριση ιδιοκτησιών σε ομάδες για αυθαίρετη πρόσδοση λιγότερων χιλιοστών (πχ. θέσεις πάρκινγκ) ή περισσότερων (πχ. καταστήματα), η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιας ιδιοκτησίας από τα κοινόχρηστα κ.α.

   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Παράδειγμα Εκτύπωσης
   

Πρόστιμα Αυθαιρέτων
Αναλυτικοί υπολογισμοί με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Καλύπτονται ταυτόχρονα και οι 2 Κανονισμοί (ο προηγούμενος με ισχύ μέχρι 8/98, καθώς επίσης και το Π.Δ. 267/98). Αναλυτική εκτύπωση, έτοιμη για κατάθεση στην Πολεοδομία.
 

νέο
Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων
& Υπερβάσεων Δόμησης
Πρόγραμμα για την  έκδοση των προστίμων διατήρησης των ημιυπαιθρίων, αλλά και των υπερβάσεων δόμησης. Η πιό έγκυρη λύση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των μηχανικών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’), ενώ ταυτόχρονα υπολογίζει και την αμοιβή των μηχανικών σύμφωνα με το χρόνο απασχόλησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 του Π.Δ.969/1974 και σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του ΤΕΕ.  Η έκδοση όλων των απαιτούμενων εντύπων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενώ αναλυτικότερα οι δυνατότητες είναι οι εξής:

Υπολογισμός ειδικού προστίμου Αμοιβή μελέτης Αίτηση ιδιοκτήτη Υπεύθυνη δήλωση Εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη Τεχνική έκθεση Φύλλο ειδικού βιβλίου καταχώρησης Αίτηση 2 για κατάθεση στο ΤΕΕ Συγκεντρωτικό πίνακα Αμοιβών και Φορολογικών Δηλώσεις ανάληψης Δηλώσεις ανάθεσης Έντυπο τράπεζας Έντυπο ΤΣΜΕΔΕ Ιδιοκτήτη - Έντυπο ΕΤΕ Έντυπο ΤΣΜΕΔΕ Μηχανικού – Έντυπο ΕΤΕ Έντυπο κατάθεσης εισφορών με ΤΣΜΕΔΕ και χωρίς Έντυπο ΦΕΜ Εξαφωγή xml για αποστολή στο ΤΕΕ Δημιουργία αρχείου xls της πολεοδομίας για υποβολή στο site του ΥΠΕΚΑ Συνοδεύεται με όλα τα νομοθετικά κείμενα και εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Παράδειγμα Εκτύπωσης
   

Χρονικός Προγραμματισμός
Αμεση δημιουργία του διαγράμματος Χρονικού Προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής της οικοδομής, σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Ετοιμες βιβλιοθήκες εργασιών για ελαχιστοποίηση του χρόνου.
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
   

Θερμομόνωση
Πλήρεις υπoλoγισμoί σύμφωνα με τον Κανονισμό, με πληκτρολόγηση των δεδομένων ή και αυτόματη αvαγvώριση από την κάτοψη (IDEA). Πλoύσιες Βιβλιoθήκες δoμικώv στoιχείωv, τεχvo-oικovoμική βελτιστoπoίηση, πρoμέτρηση-κoστoλόγηση υλικώv. Τεύχος έτοιμο για κατάθεση στην Πoλεoδoμία με όλα τα σχέδια (τoμές, όψεις & κατόψεις).
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
   

Πυρασφάλεια
Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής πυρασφάλειας (έντυπα Πυροσβεστικής κλπ), σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, για κάθε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτιρίου (κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, χώροι συνάθροισης, βιομηχανίες κλπ) και οποιαδήποτε χρήση, απλή ή μικτή. Πλήρεις μελέτες και έντυπα, συμπληρωματικές εκθέσεις (πχ. απαιτήσεις ενεργητικής) και παραρτήματα (πχ. για υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ).
   
   
 ADEIA-Plus
 
Το πακέτο ADEIA-Plus περιλαμβάνει επιπλέον και τα προγράμματα Υδρευσης, Αποχέτευσης και Καυσίμων Αερίων για την ολοκληρωμένη εκπόνηση αντίστοιχων μελετών (τεύχος υπολογισμών, κατακόρυφα διαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις, προμέτρηση κλπ).
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
   

Υδρευση
Υπoλoγισμοί εγκατάστασης σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εξυπνος καθοδηγητής (wizard) για πλήρη μελέτη με τέλειο κατακόρυφο διάγραμμα σε ένα λεπτό, αλλά και δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης από την κάτοψη (FINE). Αυτόματοι υπoλoγισμοί για κυκλώματα κρύoυ vερoύ, ζεστoύ και αvακυκλoφoρίας. Υπoλoγισμός τριβώv και επιλογή Πιεστικoύ. Πλούσιες Βιβλιοθήκες Υλικών. Πλήρες Τεύχος Μελέτης, Τεχvικές Περιγραφές, Πρoμέτρηση, Κοστολόγηση, Προσφορά, Κατάλογος κατά ΑΤΗΕ.
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
   

Απoχέτευση
Υπoλoγισμοί σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ. Εξυπνος καθοδηγητής (wizard) για πλήρη μελέτη και τέλειο κατακόρυφο διάγραμμα σε ένα λεπτό, με δυνατότητα αναγνώρισης και από την κάτοψη (FINE). Υπολογισμός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, σηπτικής δεξαμενής, απορροφητικού βόθρου, δεξαμενής ανύψωσης λυμάτων, αντλίας λυμάτων κλπ. Πλούσιες Βιβλιοθήκες Υλικών. Πλήρες Τεύχος Μελέτης, Τεχvικές Περιγραφές, Πρoμέτρηση, Κοστολόγηση, Προσφορά, Κατάλογος κατά ΑΤΗΕ.
   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
   

Καύσιμα Αέρια

Πλήρεις υπoλoγισμoί σύμφωvα με τηv ΤΟΤΕΕ (σωληνώσεις, καπναγωγοί, καπνοδόχοι κλπ με όλους τους απαραίτητους ελέγχους). Πλoύσιες βιβλιoθήκες υλικώv, Πρoμέτρηση-Κoστoλόγηση, Τεχνικές Περιγραφές. Αναλυτική εκτύπωση τεύχους μελέτης και κατακόρυφου διαγράμματος.

 
   
   
 ADEIA-Professional
 
Το πακέτο ADEIA-Professional περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές του ADEIA-Plus και επιπλέον δίνει την δυνατότητα αυτόματων υπολογισμών  Υδρευσης, Αποχέτευσης και Κ. Αερίου, απευθείας από την αρχιτεκτονική κάτοψη.
   
   
   
 
ADEIA & ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΕ
 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΕΕ Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας μηχανικός για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία του ΤΕΕ για τον υπολογισμό και την εξασφάλιση των ελαχίστων ορίων των αμοιβών ιδιωτικών έργων, είναι να εγγραφεί στις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ (@ΜyΤΕΕ) και να αποκτήσει τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Η εγγραφή στο @ΜyΤΕΕ πρέπει να γίνει και από τους συνδρομητές της Τράπεζας Πληροφοριών, διότι οι δωρεάν υπηρεσίες παρέχονται με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης από αυτούς που ήδη έχουν για τις συνδρομητικές υπηρεσίες. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να στείλει στο ΤΕΕ συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση με FAX (210-3671101), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accounting@tee.gr) ή ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Σόλωνος 53 & Σίνα, 10672 Αθήνα) και θα λάβει ταχυδρομικά τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα συχνής αλλαγής τους από τον ίδιο τον χρήστη. Να σημειωθεί ότι το @ΜyΤΕΕ λειτουργεί εδώ και 5 μήνες και παρέχει ήδη τη δυνατότητα σε κάθε μέλος: • Να διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα στο Μητρώο Μελών • Να εκδίδει βεβαιώσεις ΤΕΕ • Να εξοφλεί τη συνδρομή του ηλεκτρονικά • Να αποστέλλει αγγελίες στο Ενημερωτικό Δελτίο Επίσης, το @ΜyΤΕΕ παρέχει δωρεάν e-mail της μορφής «myname@teemail.gr» Από σήμερα στο @ΜyΤΕΕ προστίθεται η νέα υπηρεσία του ΤΕΕ «Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων».

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία «Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων» οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και στο MyTEE, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί με fax (210 3221772) ή ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Κ. Σερβίας 4, 10 248 Αθήνα)

ΙΙ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γ
ια να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιος μηχανικός τη νέα υπηρεσία του ΤΕΕ για τον υπολογισμό και την εξασφάλιση των ελαχίστων ορίων των αμοιβών ιδιωτικών έργων, και εφόσον έχει αποκτήσει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: Μπαίνει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ πληκτρολογώντας www.tee.gr και στην αρχική σελίδα πατάει στην επιλογή:

Στη σελίδα που ανοίγει πατάει στην επιλογή "ΕΙΣΟΔΟΣ", όπου γίνεται η εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Αμοιβών Μελών ΤΕΕ. Πατώντας και πάλι στην επιλογή Είσοδος, το σύστημα ζητάει να γίνει η Πιστοποίηση του χρήστη, όπου ο μηχανικός θα πρέπει να εισάγει αντίστοιχα το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που του έχει αποστείλει το ΤΕΕ.

 
III.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΕΊΟ XML

Ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω, ο Μηχανικός μπαίνει στο Σύστημα Διαχείρισης Αμοιβών Μελών ΤΕΕ. Πηγαίνοντας στην επιλογή "Τα Έργα μου", πάνω δεξιά, και κάνοντας κλικ στην επιλογή "Υποβολή Νέου 'Εργου από αρχείο XML", του δίνεται η δυνατότητα να φορτώσει το xml αρχείο που έχει παραχθεί από το πρόγραμμα, όπως ακριβώς φαίνεται πιό κάτω:

Στη συνέχεια με κλικ και πάλι στην επιλογή "Υποβολή Νέου Έργου στο ΤΕΕ από αρχείο XML", γίνεται η ανάλυση των αμοιβών από το ΤΕΕ  και τέλος, με κλικ στην επιλογή "Αποδοχή Επιλογών" δημιουργείται το αντίστοιχο αρχείο pdf, όπου δίνονται αναλυτικά οι αμοιβές για κάθε εργασία.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΣΩ ΑΡΧΕΙΩΝ XML ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007.

Οι προϋποθέσεις γ
ια να μπορούν οι χρήστες του προγράμματος Αμοιβών 4M-ADEIA να παράγουν αρχεία XML είναι:

 • Να διαθέτουν την έκδοση 9 του προγράμματος των Αμοιβών (ADEIA9)
 • Να έχουν κάνει Συμβόλαιο Συντήρησης-Υποστήριξης για το 2007
 • Να ενημερώσουν (με Live Update) μέσω του AdeiaManager την τρέχουσα έκδοση (release) του προγράμματος

Διαβάστε εδώ την Αναλυτική Διαδικασία Βήμα-Βήμα

 
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ADEIA


Για να υπολογισθούν οι Αμοιβές σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του ΤΕΕ πρέπει να κατεβάσουμε με
LIVE UPDATE το νέο πρόγραμμα των Αμοιβών και να κάνουμε τα παρακάτω:

 

Στα Στοιχεία > Μελέτης πρέπει να ορίσουμε τα εξής:

- Τιμή ΕΤΑ 105 (από 44).

- Οτι ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται "σύμφωνα με το ΤΕΕ".

- Οτι ο υπολογισμός των κρατήσεων γίνεται με την ΕΤΑ ιδιοκτήτη

- Τιμή ΕΤΑ ιδιοκτήτη σε 44.

- Οτι η ανάλυση αμοιβών γίνεται με την ΕΤΑ ιδιοκτήτη. (Η ανάλυση των αμοιβών για την πολεοδομία θα γίνεται με την ΕΤΑ ιδιοκτήτη και τα τελικά αποτελέσματα των αμοιβών σύμφωνα με τον τρόπο του ΤΕΕ)

 

Επιπλέον:

- Στο menu Αρχεία έχει προστεθεί η επιλογή Εξαγωγή Αρχείου XML για αποστολή στο ΤΕΕ, προκειμένου να παράγεται αυτόματα το αρχείο XML που απαιτείται από το ΤΕΕ για τον υπολογισμό των αμοιβών.

- Στο έντυπο Ανάλυση Προϋπολογισμού παρουσιάζονται οι δύο διαφορετικοί προϋπολογισμοί για τον υπολογισμό των αμοιβών, με τιμή ΕΤΑ 105, και για τον υπολογισμό των κρατήσεων με τιμή ΕΤΑ 44.

   
   
ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Πέρα από την πιό ολοκληρωμένη, το ADEIA αποτελεί και την πιό οικονομική λύση της Αγοράς, και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση από τους ανταγωνιστές του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

- Το κόστος αναβάθμισης για τους χρήστες της προηγούμενης έκδοσης ADEIA9 είναι μόνο 85,00 + ΦΠΑ, ενώ για τους χρήστες της παληότερης έκδοσης ADEIA8-2002 το κόστος αναβάθμισης είναι μόλις 135,00 (+ΦΠΑ) για τους κατόχους του ADEIA-Base και 185,00 (+ΦΠΑ) για τους κατόχους ADEIA-Standard και ADEIA-Plus. Σε όλους τους παραπάνω προσφέρεται απεριόριστη υποστήριξη και δωρεάν Live Update μέχρι το τέλος του 2007.

- Για τους νέους χρήστες το κόστος αγοράς είναι 185,00 (+ΦΠΑ) για το ADEIA-Base  (ή μόνο 95,00+ΦΠΑ για τους νέους Μηχανικούς, που δεν έχουν κλείσει τριετία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος), συμπεριλαμβανόμενης 3μηνης απεριόριστης υποστήριξης και δωρεάν Live Updates.

- Για τους χρήστες άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων (εκδόσεων μετά το 2002) που τα αποσύρουν, προσφέρεται έκπτωση 25%, που σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή το ADEIA-Base θα τους κοστίσει μόνο 138,75 (+ΦΠΑ), μαζί με την 3μηνη απεριόριστη υποστήριξη και τα δωρεάν Live Updates.

   
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο