4M-Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού
  International Web Site

Η/Μ Εγκαταστάσεις
>> FINE
Ενεργειακά
>> 4Μ-ΚΕΝΑΚ
Αρχιτεκτονικά
>> IDEA
Διαχείριση Εργων
>> ERGA
Εκδοση Οικ. Αδειών
>> ADEIA
Στατικά
>> STRAD RAF
>> STRAD CUBUS
CAD
>> 4MCAD
>> Άλλα Προγράμματα
 
 
Site map
 
     
Το 4MCAD είναι η διάσημη εναλλακτική λύση στο Autocad, με την απίστευτα προσιτή τιμή. Είναι το προϊόν της μακροχρόνιας συστηματικής ανάπτυξης από την 4Μ, που το προωθεί σε πενήντα χώρες με εξαιρετική επιτυχία. Η νέα γενιά 4MCAD αποτελεί σταθμό, καθώς έχει αναπτυχθεί στον πυρήνα και τις βιβλιοθήκες του οργανισμού ODA (www.opendesign.com), όπου η 4Μ συμμετέχει σαν ιδρυτικό μέλος. Ριζικά επανασχεδιασμένο και έχοντας πλέον σαν φυσικό (native) format αρχείων το DWG2013/2018, το νέο 4MCAD19 εξασφαλίζει πέρα από την πλήρη συμβατότητα, ασύγκριτες ταχύτητες στις λειτουργίες read/write & open/save και πλήθος νέων δυνατοτήτων. Η Ελληνική έκδοση 4ΜCAD υποστηρίζει ταυτόχρονα Ελληνικά και Αγγλικά.
   
Νέα έκδοση 4MCAD19 64bit (Νοέμβριος 2017)

Συμβατότητα με Αρχεία DWG2018

Νέο Δυναμικό Περιβάλλον
- Νέα Αρχιτεκτονική 64bit και περιβάλλον εντελώς παρόμοιο με το Autocad®
- Φυσικό (native) 64-bit set up για ασύγκριτες επιδόσεις
- Φυσικό (native) DWG 2013-2018 για πλήρη συμβατότητα
- Ασύγκριτη ταχύτητα, σταθερότητα και αξιοπιστία
- Πλήθος νέων εντολών και χαρακτηριστικών
- Πλήρης συμβατότητα IFC με άλλα BIM προγράμματα (4MCAD PRO)
 
Νέος Πυρήνας Σχεδιαστικής Μηχανής
-
Επανασχεδιασμός και δημιουργία νέου 32-bit και 64-bit αρχείου εγκατάστασης (setup file)
- Ενσωμάτωση όλων των τελευταίων ODA 3.9.1 βιβλιοθηκών
- Ενσωμάτων όλων των νέων χαρακτηριστικών του IntelliCAD8
- Πλήρης λειτουργία σε φυσικό (native) 2013-2018 DWG format
-
Νέες λειτουργίες μοντέλου για SDS (ενίσχυση των multitasking λειτουργιών)
- MrSID βιβλιοθήκες για υποστήριξη MG4
- Υποστήριξη αρχείων μενού CUI
 

Νέα Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες
 
Γενικά
-
Πλήρης επανασχεδιασμός των διαλόγων φωτοσκίασης σε MFC για ακόμα καλύτερες επιδόσεις
- Γρήγορη και αξιόπιστη υποστήριξη και μετατροπή αρχείων εικόνας
- Δυνατότητα επεξεργασίας των dynamic blocks από τις λαβές (grips)
- Αλλαγές στα μενού και Νέες δυνατότητες στις ρυθμίσεις σχεδίων
- Νέες εντολές express tools στο Plus menu (πχ. txt2mtx”, “breakline”, “dimbreak”, “overkill”, “mvsetup”, “rtext”, “entransmit”, “setbylayer”)
 
Περιβάλλον σχεδίασης
-
Νέο, μοντέρνο περιβάλλον σχεδίασης, με δυνατότητα επιλογής της εμφάνισης του από το χρήστη
- Νέα γραμμή εντολών με αυτόματη αυτό-συμπλήρωση της εντολής μέσω λίστας των υποστηριζόμενων εντολών, κατά την πληκτρολόγηση μιας εντολής (autocomplete commands)
- Νέα γραμμή κατάσταση (status bar), με νέες δυνατότητες και επιλογές, συμπεριλαμβανομένου της single-click ενεργοποίηση/απενεργοποίησης
- Νέος διαχειριστής ειδοποιήσεων/μηνυμάτων (notification manager) για άμεσο έλεγχο των ειδοποιήσεων/μηνυμάτων της εφαρμογής
- Νέος, επανασχεδιασμένος πίνακας ιδιοτήτων (property panel) με δυνατότητα επεξεργασίας και τροποποίησης πλήθος χαρακτηριστικών από ακόμα περισσότερες οντότητες
- Νέο επανασχεδιασμένο και ενισχυμένο περιβάλλον φωτοσκίασης
- Νέες επιλογές ρυθμίσεων, όπως η αλλαγή του χρώματος εμφάνισης του model και του Layout, καθώς και των σταυρονημάτων, του κανάβου, παραθύρων επιλογής κτλ μέσω της επιλογής “Συνδυασμός χρωμάτων” (color scheme)
- Νέοι εμπλουτισμένοι και ακόμα πιο παραμετρικοί διάλογοι των ήδη γνωστών εντολών όπως “block”, “match properties” “purge” κ.α. με πλήθος νέων χαρακτηριστικών.
- Νέος, εμπλουτισμένος διάλογος για την εντολή “mtext”, με ακόμα περισσότερες επιλογές μορφοποίησης (χρήση φόντου, στοίχιση, περιστροφή, λίστες κ.α.)
 
Εμφάνιση/Σχεδίαση/Επεξεργασία
-
Νέος κάναβος με επιλογή εμφάνισης ως γραμμές ή ως σημεία, εντελώς παραμετρικός σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη
- Ακόμα πιο βελτιωμένη η επεξεργασία δυναμικών μπλοκ (dynamic blocks) μέσω των λαβών (grips)
- Νέες δυνατότητες και επιλογές στην 3D περιστροφή (3D Orbit)
- Νέα επιλογή “Στυλ εμφάνισης” (visual styles) για την απεικόνιση των οντοτήτων
- Σημαντική αύξηση της ικανότητας zoom στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης
- Νέα εντολή “xopen” που επιτρέπει τη γρήγορη επεξεργασία του αρχείου που έχει εισαχθεί ως εξωτερική αναφορά (xref)
- Λειτουργία εναλλαγής των διαθέσιμων εντολών, κατά την κίνηση πάνω από τα grips.
- Νέες εντολές κειμένων όπως “txt2mtx”, “rtext” κ.α.
- Νέες εντολές σχεδίασης όπως “Έλικα”, “3D Πολύγραμμο” (“Helix”, “3D Polyline”)
- Νέα εξελιγμένα φίλτρα αναζήτησης κατά τη διάρκεια εντολών και μη, με πλήθος ιδιοτήτων ως φίλτρα (τύπος, χρώμα, είδος κ.α.)
 
Σχόλια (Annotation)/Διαγραμμίσεις
-
Δυνατότητα δημιουργίας διαστασιολόγησης-σχόλιο (annotative dimension styles)
- Νέα δυνατότητα κλίμακας-σχόλιο (annotation scaling)
- Νέες εντολές στην ομάδα εντολών “Σειρά εμφάνισης” (draw order) για την εύκολη μετατόπιση στοιχείων διαστάσεων, σχολίων, διαγραμμίσεων, κειμένων κ.α.
- Δυνατότητα αλλαγής των διαστάσεων των διαγραμμίσεων (hatches) από τις λαβές (grips)
 
Layer Management
-
Νέα μενού και γραμμές εργαλείων στη διαχείριση των στρώσεων (layers)
- Νέες επιλογές στις ιδιότητες των στρώσεων, όπως διαφάνεια, δυνατότητα παγώματος στο παράθυρο άποψης (viewport)
- Νέα φίλτρα στην αναζήτηση των στρώσεων (layers) βάσει κατάστασης, ονόματος κ.α.
- Υποστήριξη των στρώσεων, κατά την εξαγωγή αρχείων PDF
 
Διαχείριση αρχείων (Εισαγωγή/Εξαγωγή/Μετατροπή)
-
Εισαγωγή αρχείων MrSID (.sid αρχεία)
- Εισαγωγή αρχείων MrSID MG4
- Εισαγωγή αρχείων Collada (.dae αρχεία)
- Εξαγωγή αρχείων STL
- Άνοιγμα αρχείων .dgn και μετατροπή τους σε .dwg αρχεία
- Εισαγωγή αρχείων νέφους σημείων (point cloud - .pcg και .isd αρχεία)
- Νέες δυνατότητες στην καρτέλα των ρυθμίσεων
- Διαδρομές/Αρχεία (Paths/Files) και περισσότερες επιλογές καθορισμού των διαδρομών των αρχείων
 
Αλλες Βελτιώσεις
-
Νέες εντολές διαχείρισης μπλοκ, όπως οι “blockreplace”, “bcount”, etc.
- Επανασχεδιασμός της DDVpoint
- Νέες εντολές διαχείρισης των οντοτήτων στα layouts όπως η “chspace”
- Νέος, παραμετρικός διάλογος της εντολής “Ταύτισης Ιδιοτήτων” (match properties)
- Νέα δυνατότητα δημιουργίας layout από υπάρχοντα πρότυπα (mvsetup) και πολλές ακόμα εντολές διαχείρισης των layouts.
- Νέες εντολές στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (εντολή “printoptions”)
- Νέα μέθοδος υποστήριξης αρχείων LISP με δυνατότητα προστασίας τους (protected LISP)

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη έκδοση 14, είχε καθιερωθεί η πλήρης συμβατότητα DWG2013 και μεγάλες ταχύτητες στο διάβασμα/γράψιμο και άνοιγμα/αποθήκευση των αρχείων σχεδίων, καθώς το πρόγραμμα είχε υιοθετήσει σαν φυσικό του (native) format το DWG2013. Επίσης, η πλήρης συμβατότητα προς τα πίσω με οποιοδήποτε αρχείο DWG (από τις εκδόσεις DWG του 1980 μέχρι και την DWG2013), καθώς επίσης και πλήρης συμβατότητα με αρχεία IFC που αντιστοιχούν σε κτιριακά μοντέλα BIM (έκδοση 4MCAD PRO). Χάρη στην τεχνολογία high-speed-engine της 4Μ, η μηχανή 4MCAD λειτουργεί σε εντυπωσιακά υψηλές ταχύτητες viewing, snapping και rendering (τελευταία έκδοση Open GL) εφάμιλλες των πιό διάσημων πακέτων σχεδίασης CAD. 

 

Το 4MCAD κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις:

  • 4MCAD ( Standard έκδοση): Πλήρης έκδοση με όλα τα νέα χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και τις ευκολίες Raster - Image , X - ref manager και Rendering. (μόνο 275,00 + ΦΠΑ)
  • 4MCAD PRO ( Professional έκδοση): Επιπρόσθετα των δυνατοτήτων της Standard έκδοσης, συμπεριλαμβάνει τα 3 D Solids (Solid Modeler) και υποστήριξη VBA. (μόνο 375,00 + ΦΠΑ)
   

Βασικά Χαρακτηριστικά

  4ΜCAD19 ACAD 2004-18 ACAD 2002 ACAD R14 ACAD
LT
Συμβατότητα με AutoCAD
Υποστήριξη DWG Αρχείων (opendwg technology)
Υποστήριξη DWG όλων των εκδόσεων AutoCAD v 2.5-2013/2016 - - - -
Υποστήριξη DWG AutoCAD 2013/2016 - - -
Υποστήριξη Command Line του AutoCAD
Εντολές 3D επιφανειών AutoCAD (3D surface commands) -
Υποστήριξη Full AutoLISP Support (including DCL) -
Υποστήριξη ADS (Autodesk Development System) -
Υποστήριξη Object ARX - -
Υποστήριξη AutoCAD menu (mnu) & script files (scr)
Υποστήριξη Mtext
Hatch Editing
User Profiles Support
Πολλαπλό Paperspace -
Υποστήριξη Lineweights -
Ανάκτηση Σχεδίων (Drawing Recovery)
TrueType Fonts
Εμφάνιση Raster Image
Προηγμένα Χαρακτηριστικά
Edit Multiple Drawings -
ExploreTMfor managing layers-blocks-line types -
Υποστήριξη Microsoft Windows ActiveX -
Δημιουργία και Αποθήκευση script αρχείων
(script recorder)
- - - -
Επεξεργασία Πολλαπλών Σχεδίων
(Edit Multiple Drawings)
Graphical block preview -
Εξαγωγή σε DWF
Visual customization
(menus και toolbars)
-
Διαχειριστής εικόνων
(Image Menu)
Διαχειριστής XRef
(Xref Manager)
e-drop
Γρήγορο Render
(Quick Render)
- - - -
Δεξί κλικ για properties πολλαπλών επιλογών -
Υψηλή ποιότητα Φωτορεαλισμού
(Τεχνολογία Ray tracing)
-
Ολοκληρωμένος 3D Solid Modeler (Opencascade) - Συμβατότητα με ACIS (Εκδοση PRO) -
Υποστήριξη Visual Basic
(VBA Support) (Εκδοση PRO)
-
(*) Τα Στοιχεία αυτού του πίνακα βασίζονται σε δημοσιευμένες πληροφορίες. Το AutoCAD είναι προϊόν και σήμα της εταιρείας Autodesk.
   
5 βασικοί λόγοι για να προμηθευτείτε τώρα αμέσως το 4MCAD:
  • Προσαρμόζεστε αμέσως στο «γνώριμο» περιβάλλον του και αξιοποιείτε τυχόν παληότερες δουλειές σας, πχ. υπάρχοντα σχέδια dwg (και dxf), εφαρμογές autolisp, fonts κ.α.
  • Διατηρείτε ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ όλων των χρηστών CAD, χάρη στο κοινό dwg format των αρχείων-σχεδίων του και γενικά την συμβατότητα σε όλα τα επίπεδα.
  • Εχετε δίπλα σας την 4Μ που εγγυάται την αξιοπιστία και το μέλλον του προϊόντος με συνέπεια και σοβαρότητα.
  • Εκμηδενίζετε το ρίσκο από τις τυχόν παράνομες κόπιες CAD, σε μιά εποχή που εντείνονται οι έλεγχοι από το ΣΔΟΕ και την BSA.
  • Σας κοστίζει ελάχιστα, 20 φορές λιγότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
(βλ. παρουσίαση στο youtube).  
  Δείτε ακόμα
 
add (e-shop)
Ενημερωτικό
Φυλλάδιο
Trial Demo
Παρουσίαση στο Youtube
Σύντομος Οδηγός Χρήσης
Τιμοκατάλογος